top of page

ԹՈՂՆԵԼ ԺԱՌԱՆԳՈւԹՅՈւՆ

Այս հուշամեդալը հիանալի նվեր է հարազատներին և սիրելի մարդկանց իրապես արժեքավոր և խորհրդանշական հուշ պարգևելու համար:

Հուշ, որը կփոխանցվի սերնդե սերունդ և կդառնա տվյալ ընտանիքի պատմության մի մասնիկը:

ԹՈՂՆԵԼ ԺԱՌԱՆԳՈւԹՅՈւՆ

Այս հուշամեդալը հիանալի նվեր է հարազատներին և սիրելի մարդկանց իրապես արժեքավոր և խորհրդանշական հուշ պարգևելու համար:

Հուշ, որը կփոխանցվի սերնդե սերունդ և կդառնա տվյալ ընտանիքի պատմության մի մասնիկը:

ԹՈՂՆԵԼ ԺԱՌԱՆԳՈւԹՅՈւՆ

Այս հուշամեդալը հիանալի նվեր է հարազատներին և սիրելի մարդկանց իրապես արժեքավոր և խորհրդանշական հուշ պարգևելու համար:

Հուշ, որը կփոխանցվի սերնդե սերունդ և կդառնա տվյալ ընտանիքի պատմության մի մասնիկը:

ՄԵՏԱՂ

ԱՐԾԱԹ 925°

ՄԵՏԱՂ

ԱՐԾԱԹ 925°

ՄԵՏԱՂ

ԱՐԾԱԹ 925°

ՄԵՏԱՂ

ԱՐԾԱԹ 925°

ՄԵՏԱՂ

ԱՐԾԱԹ 925°

ՄԵՏԱՂ

ԱՐԾԱԹ 925°

ՄԵՏԱՂ

ԱՐԾԱԹ 925°

ՄԵՏԱՂ

ԱՐԾԱԹ 925°

bottom of page